Texas Digital

Texas-Digital

Texas Digital maakt relevante context visueel en actionable. Dat doen wij voor iedere doelgroep real-time en geconsolideerd over de relevante silo’s heen. Alle stakeholders binnen uw organisatie beschikken daarmee altijd over een stabiel performance board en houden zo permanent feeling met de organisatie en met de dynamiek van het moment.

Empowerment en autonomie in uw organisatie

Er is tegenwoordig steeds meer te doen om werkgeluk, en dat is zeer terecht. Daarbij spelen o.a. de volgende thema’s een belangrijke rol:

  • Door structurele personeelstekorten en een hoog verloop ervaren medewerkers in alle geledingen een permanent hoge werkdruk.
  • Klant verwachten echter snel en accuraat geholpen te worden via het door hun gekozen kanaal.
  • Technologische ontwikkelingen (bijv. op het gebied van AI) gaan snel, zorgen permanent voor allerlei veranderingen, zijn voor velen maar moeilijk bij te benen en vormen niet zelden ook voedingsbodem voor onzekerheid bij medewerkers.
  • Nieuwe generaties werknemers willen niet in een hokje geplaatst worden maar willen zich permanent kunnen ontwikkelen en actief kunnen bijdragen aan een betere organisatie en een betere wereld.

Werkgeluk wordt in toenemende mate bepaald door de mate van empowerment en autonomie, en in steeds mindere mate door factoren als secundaire arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, collega’s, etc.

Van het belang van empowerment en autonomie zijn organisaties doordrongen, het stimuleren ervan blijkt in de praktijk echter uiterst weerbarstig. Hier valt dus nog veel te winnen. Alles hangt immers nauw samen met zaken als vertrouwen, beslissingsbevoegdheid, duidelijkheid en relevantie van werkinstructies, de informatiepositie en zicht op waar men als team en organisatie staat in de hectiek van het moment.

De medewerker centraal zetten en optimaal faciliteren, daar draait het in deze om. Bevoegdheden delegeren, logische procedures, heldere processen, maar vooral ook contextuele informatie, het zijn allemaal factoren die bepalen in hoeverre medewerkers ‘in control’ zijn.

Texas Digital – Visuele verbindende factor

Precies op dat vlak kan Texas Digital als enabler fungeren. Autonome medewerkers zijn namelijk productiever, leveren kwalitatief beter werk, zijn minder vaak ziek en blijven langer bij een organisatie. De voordelen daarvan spreken voor zich en zijn ook goed meetbaar.

Met per doelgroep op maat gemaakte real-time performance dashboards op zowel wallboards (kantoor) als desktops (kantoor en remote) kan Texas Digital u daarbij faciliteren. In combinatie met een visueel attractieve en zeer efficiënte presentatie vormen wij zo in meerdere opzichten de verbindende factor.

Texas Digital overbrugt letterlijk de systeemsilo’s binnen organisaties. Mensen hebben in een oogopslag zicht op contextuele informatie en relevante KPI’s. Dat stelt hun in staat op ieder gewenst moment de juiste prioriteiten te stellen en de beste keuzes te maken.

Voor dynamische en veelal op service gerichte omgevingen met verschillende afhankelijkheden, informatiebronnen en stakeholders leveren wij een Visual Management-oplossing die medewerkers en het organisatiemanagement voorziet van actiegerichte, real-time operationele performance inzichten in combinatie met contextuele bedrijfsinformatie.

WFM en Visual Management

De Workforce Management teams, oftewel de planners en de trafficers, zijn in veel omgevingen cruciaal voor de bedrijfsvoering. Niemand – dus ook WFM-teams niet – zit op een eiland, want alles en iedereen staat in zekere zin met elkaar in verbinding.

Tijdens workshops met klanten stellen wij dus ook telkens weer vast dat bij alle teams de behoefte bestaat waar nodig direct te kunnen zien hoe het er elders voor staat. Het delen van informatie en inzichten met collega’s in de rest van de organisatie, en vice-versa, is in dit kader dus van groot belang.

Kortom, ook voor WFM-teams geldt, hoe beter gefaciliteerd en hoe bewuster van de algehele in- en externe dynamiek, hoe meer betrokken, autonomer en dus optimaler zij kunnen functioneren. De positieve gevolgen voor de algehele bedrijfsvoering en voor de uiteindelijk geleverde kwaliteit van de dienstverlening zijn legio.

Als trotse partner van het WFM-congres gaan wij graag met u in gesprek om nader kennis te maken en om te bespreken hoe Texas Digital ook de autonomie en daarmee ook het werkgeluk binnen uw organisatie kan stimuleren.