.

PlanMotion

PlanMotion

Onze drijfveer: “Van elke euro zoveel mogelijk naar de cliënt”

Met PlanMotion bereikt u:

 • Verhoging van kwaliteit
 • Verlaging van kosten
 • Rust in personeelsplanning

Dit doen wij onder andere door:

 • De zorgvraag te vertalen naar de benodigde personele inzet per deskundigheid per roosterperiode en per dag
 • Voorspelbaarheid te geven in de vraag naar zorg
 • Verstoringen in beschikbare personele capaciteit planbaar en voorspelbaar te maken
 • Voorspelbaarheid te bewerkstelligen in benodigde flexibele inzet waardoor leverzekerheid van uw flexbureau wordt vergroot
 • Het effectief benutten van personele capaciteit binnen en tussen teams optimaal te ondersteunen

Systematiek en software waarmee wij, samen met u, ervoor zorgen dat:

 • De afgesproken zorg wordt verleend op basis van een financieel gezonde bedrijfsvoering
 • Er rust en voorspelbaarheid voor uw medewerkers ontstaat
 • Kaders voor uw periodieke roosters worden gecreëerd die ervoor zorgen dat continuïteit van zorgverlening binnen uw financiële ruimte plaatsvindt
 • Er optimaal gebruik gemaakt wordt van personele capaciteit binnen uw organisatie waarmee u verspilling van kapitaal voorkomt en in staat bent inzet van uitzendkrachten te verminderen, onnodig overwerk te voorkomen en verlofstuwmeren terug te dringen

PlanMotion voor de kennis, systematiek en de software: PlanMotion Zorgplanning, Jaarplanning en Vraagrooster.