.
Martijn-Venus

IZZ: Zorg voor jonge medewerkers!…

…en plan het goede gesprek tussen de generaties

Uit de monitor Gezond werken in de zorg van IZZ (2022) blijkt dat de helft van de zorgmedewerkers onder de 35 jaar er wel eens over denkt om de zorg te verlaten. Ter vergelijking: van de 55-plussers denkt maar 1 op de 5 daar weleens over na. Jonge zorgmedewerkers lijken werken in de zorg relatief belastend te vinden, vooral mentaal. Verzuim en verloop zorgt voor druk op de roosters. Gelukkig zijn er tal van voorbeelden waar jonge zorgmedewerkers behouden worden. En waar zij kunnen groeien en zo optimaal inzetbaar zijn. Het afwegen van de belangen (zie quotes hieronder) in goede dialoog tussen generaties is in die organisaties de kunst, maar vooral een kunde.

“Dat bloemetje op de eerste werkdag was fijn, maar die nachtdiensten als ik alleen sta vind ik zo spannend zonder begeleiding. Straks gaat er iets fout en ik heb nog een jaarcontract.  (startende zorgmedewerker)

Goh zeg, ook die jonge lui zonder kinderen willen part time werken. Dat deden wij wel anders vroeger. Wat is dat rooster toch een puzzel geworden. (senior verpleegkundige en roosteraar)


Martijn-Venus

Martijn Venus

In deze sessie geeft Martijn van IZZ inzicht in de specifieke aandachtspunten voor inzetbaarheid van jonge zorgmedewerkers, vanuit onderzoek en de praktijk. Als senior adviseur Gezond werken in de zorg is hij dagelijks actief in zorgorganisaties, onder meer met de interventie Behoud Jong Talent.