Vivent

Rust in de roosters met capaciteitsmanagement

Een nieuwe collega? Een “gat” in de bezetting door zwangerschap of een collega die de organisatie verlaat? Dat is niet iets waar je pas een paar weken van tevoren aan denkt. Dat klinkt zo logisch maar de praktijk is toch vaak anders! In deze workshop leer je hoe hier tijdig het goede gesprek met de juiste personen over te voeren en te komen tot onderbouwde keuzes en oplossingen.
De uitdagingen in de zorg zijn talrijk en voortdurend in beweging. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met 200 procent. Intussen is er personeelsgebrek en dat wordt niet kleiner en de beschikbaarheid van mantelzorgers neemt af. Het RIVM rekende wat dat betreft twee toekomstscenario’s door. Beide scenario’s leiden tot een grotere vraag naar verpleegzorgplekken. In deze context is het vinden van evenwicht een ware kunst.
Bij Vivent gelooft men in proactief capaciteitsmanagement op tactisch niveau waarbij ook de verbinding wordt gemaakt tussen de begroting en de uiteindelijke roosters. Het begint met een helder inzicht in de toekomstige behoeften en beschikbare capaciteit, gebaseerd op feiten en voorspellingen. Met dit inzicht bedenken ze samen oplossingen en nemen maatregelen om de uitdagingen het hoofd te bieden zonder dat planners voor onmogelijke puzzels staan of zorgverleners het moeten oplossen tijdens hun dienst.
In de aanpak zijn ze proactief. Ze anticiperen en ontwikkelen meerdere scenario’s voor het geval dat het eerste gekozen pad niet de juiste blijkt te zijn. Of het nu gaat om het anders invullen van diensten of het heroverwegen van onze wervingsstrategieën, ze zijn voorbereid.
Kom naar deze workshop en ga mee in hun ontdekkingsreis. Een ontdekkingsreis met vallen en opstaan. Maar ook een ontdekkingsreis die hen steeds verder brengt. In deze workshop laat Vivent zien wie er aan tafel zit, waar ze naar kijken en welke inzichten, acties en resultaten dit oplevert.


Carla Bouwhuis

Met toewijding en passie heeft Carla gedurende een periode van 17 jaar mede haar stempel gedrukt op diverse facetten van planning en capaciteitsmanagement binnen de dynamische omgeving van de NS. Haar expertise en inzet voor dit vakgebied leidde in 2017 naar een nieuwe horizon, de zorgsector, waar ze haar kennis en ervaring ten volle kon benutten. Binnen ziekenhuis Bernhoven was zij één van de aandrijvende krachten voor de inrichting van capaciteitsmanagement.
Carla heeft de afgelopen twee jaar haar kleur gegeven aan de capaciteitsmanagementstrategie van Vivent, een toonaangevende VVT-organisatie in de regio Den Bosch. Haar aanpak is gericht op zichtbare resultaten en een pragmatische benadering die de brug slaat tussen visie en uitvoering. Verbinding maken met alle niveaus binnen de organisatie is kenmerkend als fundament voor de werkwijze van Carla.