De-Rechtspraak

Naar integraal capaciteitsmanagement met vallen en opstaan

De Rechtspraak staat voor de uitdaging om in een wereld waarin capaciteit schaars is en de complexiteit van zaken en processen toeneemt haar maatschappelijke functie efficiënt en effectief uit te voeren. Een capaciteitstekort kan niet altijd worden opgelost door simpelweg meer mensen in te zetten of mensen harder te laten werken. De weg naar integraal capaciteitsmanagement is een delicaat proces met een hoge leercurve en veel verschillende belangen.
Joyce Philippa en Anouk Bergmans lichten toe hoe ze binnen de Rechtspraak deze transitie hebben ingezet en op gang houden en hoe alle partijen, op wie deze verandering impact heeft, daarin meegenomen worden.


Anouk Bergmans

Voor Anouk (54) vormt pionieren en mensen meenemen in een veranderproces een rode draad in haar loopbaan. Een weg die wordt gekenmerkt door vallen en opstaan, maar waar ze zich nog steeds vol enthousiasme voor inzet. Anouk weet uit eigen ervaring hoe complex het plannings- en roosterproces kan zijn en wat het effect is op de werkvloer als dit proces hapert. Daarom werkt zij met collega’s binnen de Rechtspraak aan o.a. heldere spelregels en rollen, sturingsinformatie en een gedegen opleidingsaanbod. Door een samenwerking met Universiteit Twente en kijkjes in de keuken bij andere bedrijven brengt ze in beeld wat er allemaal mogelijk is. Om daarmee uiteindelijk ervoor te zorgen dat voor de partijen die bij de Rechtspraak aankloppen (tijdig) recht wordt gedaan.

Joyce-Philippa

Joyce Philippa

Joyce (44) is een creatieve denker die kijkt door een groene bril; zij heeft de nodige ervaring in haar rugzak om mensen te laten bewegen en ontwikkelen. Vanuit positiviteit, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid past zij haar ervaringen vanuit defensie toe in een bedrijfskundige aanpak. Ze heeft het lef om buiten het gebaande pad te gaan en is een omdenker. In haar huidige functie als programmamanager Tijdige rechtspraak ondersteunt ze samen met haar team de Rechtspraak om tijdiger en voorspelbaarder te worden.