.

Theo Hiemstra

Bestuurder met bedrijfskundige achtergrond en de afgelopen 20 jaar gericht op continu verbeteren en duurzaam veranderen in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Theo is een bouwer van mensen en infrastructuur, die ervoor zorgt dat organisaties duurzaam wendbaar en flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Hij geef helder en vanuit het hart leiding aan zorgprofessionals, om samen te genieten van en trots te zijn op een inspirerend traject naar duurzame zorginnovaties.

Theo is scherpzinnig, ondernemend en met inlevingsvermogen verantwoordelijkheid nemen om zaken gezamenlijk op te lossen. Zijn drijfveer is maatschappelijk het verschil te maken door samen vernieuwend bezig te zijn en mensen helpen te ontwikkelen, om zo een betere maatschappij te bewerkstelligen. Theo is vader van 3 mooie sportieve dochters en woont op de Veluwe maar komt oorspronkelijk uit Friesland.

crop-planmen-footer4