Rachelle

ProRail: Inclusiviteit en diversiteit in het DNA van jouw organisatie

Hoe we samen voor duurzame verandering kunnen zorgen!? Rachelle van Daalen-Pluijmen zet je aan het denken over inclusiviteit en steekt je aan om in jouw organisatie inclusiviteit en diversiteit vorm te geven. Hoe maak je Nederland meer werkend door inclusiviteit?

Parallel aan interne inspanningen is het belangrijk dat ProRail vacatures zo breed mogelijk uitzet. Zo zoeken ze de komende jaren 1.200 medewerkers. Rachelle probeert de verantwoordelijken ervan bewust te maken dat er een rijkheid aan talent is. Ze wil dat meer talenten gaan solliciteren, zodat ze meer keuze hebben in het selectieproces. Diversiteit leidt tot verschillende perspectieven, er kan een wereld opengaan. Daarbij is Rachelle van mening dat ProRail als grote speler in de BV Nederland de verantwoordelijkheid heeft om een verschil te maken voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Rachelle van Daalen-Pluijmen

Toen ProRail vier jaar geleden iemand zocht om ‘de diversiteit en inclusie-kar te trekken’ was Rachelle van Daalen-Pluijmen de aangewezen persoon. En sinds haar aanstelling als programmamanager Diversiteit en inclusiviteit in 2018, viert ze de aanwezige verschillen binnen ProRail. Daarnaast zet ze zich in om uitsluitingsmechanismen weg te nemen, onder meer in het werving- en selectieproces.