.
Iris Uitvlught

Je gaat het pas zien als je het door hebt

In de break-out sessie: “Je gaat het pas zien als je het door hebt”, nemen Iris Uitvlugt en Willian Wildeboer je mee in de inzichten die je krijgt door het gebruik van de resultaten vanuit de capaciteitsplanning. Inzichten die een aanjager zijn voor groei in de planningsvolwassenheid.

Na een inleidende beschouwing door Willian Wildeboer pakt Iris Uitvlugt de presentatie over. Iris Uitvlugt is als manager capaciteitsplanning binnen Zinzia nauw betrokken bij de stappen die Zinzia zet in het voortdurend verbeteren van de capaciteitsplanning als specialistisch onderdeel van Workforce Management. Iris Uitvlugt vertelt over de ambitie, het wenselijke groeipad, het waarom van het willen groeien in planningsvolwassenheid, de resultaten die tot nu toe geboekt zijn en de wijze waarop de resultaten zijn bereikt.

Na het volgen van deze break-outsessie heb je kennis van hoe je op een laagdrempelige manier, dicht bij de dagelijkse praktijk, groeit in planningsvolwassenheid. Groei vanuit kleine stappen met een grote impact.

Doelgroep Break-out sessie:

  • Management
  • Capaciteitsplanner
  • Adviseur Capaciteitsmanagement

Deze presentatie wordt aangeboden door: PlanMotion


Iris Uitvlugt

Iris Uitvlugt is Manager Capaciteitsplanning bij Zinzia Zorggroep en is vanuit die rol dagelijks bezig met het professionaliseren van de capaciteitsplanning binnen de organisatie. De afgelopen tijd heeft Zinzia op dat vlak een sterke ontwikkeling doorgemaakt, waarbij tevens de overstap is gemaakt van decentraal plannen naar een centraal planbureau. Daarin is een grote rol voor capaciteitsplanning belegd.

Iris woont in Arnhem en heeft 5 jaar geleden de Master of Science in Business Administration aan de Univeristeit Twente afgerond. Na een aantal jaren als consultant gewerkt te hebben bij een bureau voor search en selectie van medisch specialisten is zij nu ruim een jaar geleden bij Zinzia Zorggroep binnengekomen als manager in opleiding.

Willian Wildeboer

Willian Wildeboer

Willian Wildeboer is 15 jaar werkzaam geweest binnen de ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is één van de initiatiefnemers van het in de markt zetten van de software van PlanMotion. Vanaf het jaar 2000 is Willian actief binnen de automatisering en informatisering. Vanuit de passie voor Workforce Management en de wens dat software dit op basis van het vertrekpunt zorgverlening en de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg ondersteunt, startte hij samen met Tjeerd Wielinga en Edwin Does de onderneming PlanMotion B.V.

Naast zijn verpleegkundige opleiding en achtergrond is Willian Wildeboer bedrijfskundig geschoold. Workforce Management binnen de gezondheidszorg vormt een rode draad in zijn carrière.