Raymond-en-Sabine

Neem je ‘Verlies’; de werkelijke inzetbaarheid van je formatie

Hoeveel van je formatie staat daadwerkelijk opgesteld? Met alleen verlof en verzuim heb je geen compleet beeld van de inzetbaarheid van medewerkers. Ook niet-productieve tijdsbestedingen maken de bruto-netto verhouding ongunstiger. Alleen met een goede informatie uitwisseling tussen HR, Finance & Control en de uitvoerende afdelingen kan er in de strategische planning voldoende rekening gehouden worden met het bepalen van de formatie.


Raymond de Wit

Raymond is Principal WFM consultant en docent aan de Vlirdens Campus. “Doen wat je zegt en zeggen wat je doet” is zijn motto. Hierin wordt hij gedreven om resultaten vanuit transparantie te behalen, immers valt of staat samenwerking met collega’s en opdrachtgevers met de oprechte intentie om samen iets beters neer te zetten. Zijn kracht is om inrichtingen uit te werken tot een werkwijze of modellen die in de praktijk goed toegepast kunnen worden m.b.t. het juiste niveau. Als sparringpartner benadert hij de wensen tot optimalisatie dan ook vanuit een positief-kritische en betrokken houding. 

Sabine van Mierlo

Sabine is senior WFM consultant. Ze krijgt vooral energie om teams, afdelingen en medewerkers mee te nemen in een andere verbeterde manier van werken. Ze legt graag verbinding, geeft ruimte en brengt ideeën + inhoud samen om verder te ontwikkelen. Ze positioneert zich goed op strategisch niveau, maar excelleert vooral op tactisch niveau om de cruciale verbinding te leggen tussen de strategie en de operatie.