Integraal-capaciteitsmanagement

Integraal Capaciteitsmanagement in ziekenhuizen

Al enkele jaren wint integraal capaciteitsmanagement (ICM) sterk aan populariteit in diverse branches. En zeker binnen ziekenhuizen. De focus ligt hierbij veelal op patiëntenplanning en logistiek. Er is echter geen sprake van ware integraliteit wanneer de verbinding met de inzet van collega’s niet wordt gelegd. En precies daar liggen er kansen. Maar hoe kom je tot een echt integrale planning? Wat zijn de randvoorwaarden voor succes en welke middelen zijn hiervoor nodig?

Met de juiste aanpak neemt zowel de kwaliteit van de zorg als de effectiviteit en medewerker tevredenheid toe. Tijdens deze sessie gaan deelnemers onder leiding van Jorien van den Heuvel in gesprek over wat er nodig is om ICM integraal succesvol te maken, met ziekenhuizen als casus. Hoe leg je de verbinding tussen capaciteit en personeel? En wat leren we van organisaties die hierin voorop lopen? Hoe ziet hun aanpak er uit? En wat zijn de lessons learned?

Ben jij betrokken- of heb je belang bij het capaciteitsmanagement in ziekenhuizen of een andere branche? Sluit je dan aan bij deze sessie om mee te praten over hoe professionele personeelsplanning bijdraagt aan succesvol resultaat van integraal capaciteitsmanagement.


Jorien van den Heuvel

Jorien is als principal consultant al bijna 10 jaar verbonden aan Vlirdens. Ze heeft veel verschillende ziekenhuizen, VVT en andere organisaties geholpen met het professionaliseren van hun personeelsplanningsproces. Haar grootste aandachtspunt is, naast verandermanagement, tactische personeelsplanning: verder kijken dan het eerstvolgende rooster en door het jaar heen integraal de beste aansluiting vinden tussen zorgvraag en beschikbaar personeel. Ze fungeert hierbij vaak als linking pin tussen HR, finance en de afdeling Capaciteit om de lijn zo goed mogelijk te ondersteunen.