Parkhuis

Het Parkhuis: Capaciteitsmanagement. Fundament voor professionele planning.

In juni 2022 is VVT organisatie het Parkhuis gestart met het project professionele personeelsplanning, met als doel capaciteitsmanagement te introduceren in de organisatie. Het project bestond uit drie delen: het verkrijgen van inzicht en overzicht met behulp van de software van PlanMotion, het (her)ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van roosteren en ten slot de borging van voorgaande punten.
Met het afronden van dit project in maart 2023 heeft het Parkhuis een mooie stap gezet. 2023 staat in het teken van het bestendigen van de resultaten: het implementeren van roosterbeleid en capaciteitsmanagement onderdeel maken van het standaard planproces. Het Parkhuis vertelt over de opgedane tips en tops? Graag delen ze hun ervaringen met andere organisaties.

Deze sessie wordt aangeboden door: PlanMotion


Hilde Hulsen

Hilde is clustermanager Zorg en Wonen binnen Het Parkhuis. Zij is niet alleen verantwoordelijk voor een aantal zorgafdeling en het behandelteam van de organisatie, maar ook van het planbureau en flexteam.Hilde is opdrachtgever van het project personeelsplanning en is gedurende het proces intensief betrokken geweest.

Anne Hollebekkers

Creativiteit inbrengen om te komen tot een mooie planning voor cliënten, medewerkers en de organisatie is kenmerkend voor de werkwijze van Anne. Als operationeel planner heeft ze samen met haar leidinggevende binnen het Parkhuis het planbureau vormgegeven en opgebouwd. Anne is niet stil blijven staan en heeft zich verder ontwikkeld in het vakgebied en vervult momenteel de functie van capaciteitsplanner binnen het Parkhuis. Als capaciteitsplanner bouwt ze samen met haar collega’s verder aan het professionaliseren van de personeelsplanning.

Judith Rumengan

Judith is als functioneel applicatiebeheerder de verbinder tussen de software en de gebruikers van deze software. Deze functie vervult ze in het Parkhuis al een aantal jaren met veel plezier waarbij het contact met de softwareleveranciers als onderdeel van het zo optimaal mogelijk beschikbaar stellen aan de gebruikers van deze software voor Judith elke dag een positief element is. Haar rol in dit project was voornamelijk het sturen op de (on)mogelijkheden binnen de te koppelen applicaties en het zoeken naar oplossingen om de uiteindelijke doelen en resultaten te bereiken.